Những lần "trắng tay" và bài học xương máu của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Những lần "trắng tay" và bài học xương máu của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Trương Gia Bình là một doanh nhân khác lạ trong mắt nhiều người. Càng đặc biệt hơn ở cách vị đại gia công nghệ này nói về những thất bại lẫn cách vươn lên…