Chưa có chủ đầu tư nào gửi hồ sơ tham gia đàm phán hợp đồng mua bán điện

07:33 | 19/03/2023

|
(PetroTimes) - Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mặc dù đã có công văn gửi 85 chủ đầu tư các dự án điện chuyển tiếp để sớm đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện, nhưng đến hết ngày 18/3 vẫn chưa có chủ đầu tư nào gửi hồ sơ.
Chưa có chủ đầu tư nào gửi hồ sơ tham gia đàm phán hợp đồng mua bán điện

Theo EVN, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực về việc đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện chuyển tiếp, từ ngày 9/3 vừa qua, Công ty Mua bán điện thuộc EVN (EPTC) đã có văn bản số 1790 gửi tới 85 chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp đề nghị các vấn đề sau:

Một là rà soát các hồ sơ pháp lý của dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và có ý kiến của đơn vị vận hành hệ thống điện về khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện liên quan đến dự án (theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022).

Hai là xây dựng phương án giá điện theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tương tự theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 30/12/2020 của Bộ Công Thương.

Ba là cung cấp các hồ sơ tài liệu của dự án theo danh mục mà EPTC gửi kèm.

Tuy nhiên cập nhật đến ngày 18/3, vẫn chưa có chủ đầu tư nào trong số 85 chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp gửi hồ sơ theo nội dung mà EPTC đề nghị. Trong văn bản gửi các cơ quan báo chí, EVN nêu rõ, để có cơ sở triển khai đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện đối với các dự án chuyển tiếp theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền, EPTC mong muốn sớm nhận được hồ sơ tài liệu từ các chủ đầu tư dự án chuyển tiếp để có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Minh Châu