Cách tiết kiệm điện thông minh ở một số nước trên thế giới

10:52 | 24/05/2020

|
Sử dụng điện tiết kiệm đang được nhiều quốc gia trên thế giới coi trọng. Tiết kiệm điện không chỉ tiết kiệm nguồn năng lượng cho quốc gia, có ý nghĩa kinh tế với mỗi gia đình mà còn có vai trò to lớn trong bảo vệ môi trường.
Cách tiết kiệm điện thông minh ở một số nước trên thế giới

Theo TTXVN