Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phải thu hồi, tái chế pin mặt trời

17:37 | 24/01/2022

|
(PetroTimes) - Liên quan đến nội dung cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị về việc xử lý pin năng lượng mặt trời sau khi hết hạn sử dụng và các ngành chức năng nên có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với sản phẩm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khẳng định, nhà sản xuất, nhập khẩu bắt buộc phải thu hồi, tái chế pin mặt trời.

Cụ thể, Bộ TN&TM nhận định, nếu chôn lấp pin năng lượng mặt trời thải bỏ không đúng quy định thì có khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước do phát sinh kim loại nặng hoặc phát sinh khí thải độc hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người trong trường hợp xảy ra cháy.

Tuy nhiên, tấm pin năng lượng mặt trời thực chất là sản phẩm có chức năng hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời (quang năng) và chuyển hóa thành điện năng, khác về tính chất với các loại pin, ắc quy khác là có chức năng tích điện.

Do vậy, tấm pin năng lượng mặt trời thải không thuộc các loại pin, ắc quy thải có mã số CTNH 19 06 01, 19 06 02, 19 06 04 và 19 06 05 được quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- 58 BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và không thuộc danh mục sản phẩm thải bỏ quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phải thu hồi, tái chế pin mặt trời
Một công trình điện mặt trời.

Vì vậy, các tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng pin năng lượng mặt trời phải thực hiện quy định về trách nhiệm của chủ nguồn thải quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Theo đó, tại Điều 7, Điều 16 và Điều 30 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường. Riêng đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

Các chủ nguồn thải có trách nhiệm thực hiện phân định và phân loại tấm pin năng lượng mặt trời quy định tại Mục 3 của QCVN 07:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại để quản lý cho phù hợp như tái sử dụng, tái chế, xử lý hoặc chuyển giao cho các cơ sở có chức năng phù hợp để tái chế, xử lý theo đúng quy định.

Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Bộ TN&MT đã nghiên cứu, đưa sản phẩm tấm pin mặt trời vào danh mục các sản phẩm mà các nhà sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện thu hồi, tái chế tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vừa mới được ban hành.

Sắp có quy định về tái chế, thu hồi pin năng lượng mặt trờiSắp có quy định về tái chế, thu hồi pin năng lượng mặt trời
Pin mặt trời Việt Nam bị điều tra lẩn tránh thương mại?Pin mặt trời Việt Nam bị điều tra lẩn tránh thương mại?
Nhập khẩu pin năng lượng mặt trời tăng vọtNhập khẩu pin năng lượng mặt trời tăng vọt

Xuân Hinh

  • vietinbank