Bộ Tài chính quyết liệt chống thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước

15:00 | 23/03/2020

|
Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải quản lý chi ngân sách chặt chẽ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị...

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội và chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách, chống thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong công tác xây dựng thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành các luật về NSNN, đầu tư công, kiểm toán nhà nước, thanh tra nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí..., trong đó đặt ra các quy định tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp và các đơn vị trong quản lý, sử dụng NSNN chặt chẽ, tiết kiệm.

bo tai chinh quyet liet chong that thu that thoat ngan sach nha nuoc
Nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm từ các sai phạm như chuyển giá, buôn lậu, tham nhũng...

Đặc biệt, Luật NSNN số 83/2015/QH13 năm 2015 đã bổ sung quy định cụ thể các điều kiện chi ngân sách, các hành vi bị cấm; vấn đề công khai, minh bạch từ khâu phân bổ dự toán đến khâu thực hiện; việc thanh tra, kiểm toán...

Trong tổ chức thực hiện, các bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung và quản lý, sử dụng NSNN, tài chính, tài sản công nói riêng. Trong đó, thực hiện kể cả đối với đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước; xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi về NSNN tiền, tài sản bị tham nhũng, thất thoát.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế; chấn chỉnh công tác hoàn thuế, tăng cường thanh tra, kiếm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý thu nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm (năm 2018 gần 20 nghìn tỷ đồng, năm 2019 khoảng 20,5 nghìn tỷ đồng); từng bước xử lý dứt điểm nợ cũ, hạn chế phát sinh nợ mới; kiểm soát tỷ lệ nợ đọng thuế trên tổng thu nội địa giảm dần qua từng năm (năm 2018 là 7,2%, đến cuối năm 2019 còn 6,3%) và tỷ lệ nợ đọng thuế có khả năng thu trên tổng thu nội địa giảm xuống dưới 5% (năm 2018 là 3,4%, cuối năm 2019 còn 3,2%).

Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải quản lý chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý ngân sách, tài sản công được giao.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp cần thiết để nâng cao hơn nữa việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật về tài chính -ngân sách.

Theo đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách, định mức phân bổ, định mức chi tiêu ngân sách không còn phù hợp thực tiễn.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát chi NSNN để đảm bảo chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý tài chính ngân sách và quản lý tài sản của nhà nước; thu hồi đầy đủ vào NSNN đối với các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi.

P.V

bo tai chinh quyet liet chong that thu that thoat ngan sach nha nuocHà Nội: Ngân sách có thể hụt thu hơn 18,6 nghìn tỷ đồng do dịch bệnh
bo tai chinh quyet liet chong that thu that thoat ngan sach nha nuocThuế xuất nhập khẩu giảm 150 tỷ đồng mỗi ngày vì dịch Covid-19
bo tai chinh quyet liet chong that thu that thoat ngan sach nha nuocNgân sách bội thu ước gần 70 nghìn tỷ đồng

loading...
  • pvp-ctcp