-->

Bổ sung hơn 11 tỷ đồng đóng góp cho cơ chế COVAX

06:13 | 24/06/2021

|
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 11.580 triệu đồng tương đương 500.000 USD từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để thực hiện đóng góp cho cơ chế COVAX.
Bổ sung hơn 11 tỷ đồng đóng góp cho cơ chế COVAX

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính triển khai thực hiện theo quy định.

P.V