Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ miễn trừ phòng vệ thương mại đối với bột ngọt

11:06 | 12/08/2020

|
Thông tin từ Bộ Công Thương, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (vụ việc AD09) đối với các sản phẩm bột ngọt (mì chính). 

Thời gian qua, cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng vào thị trường quốc tế đã dẫn đến hàng loạt các vụ kiện chống phá giá từ các quốc gia khác cũng như từ phía doanh nghiệp Việt Nam đối với hàng hóa nhập ngoại có hành vi bán phá giá tại thị trường Việt Nam. Có thể kể đến các loại sản phẩm như thủy sản, thép, hồ tiêu, cà phê và nay là bột ngọt.

bo cong thuong tiep nhan ho so mien tru phong ve thuong mai doi voi bot ngot
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ miễn trừ phòng vệ thương mại đối với bột ngọt trong nước đến ngày 11/9.

Vào ngày 22/7/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Indonesia (mã vụ việc: AD09). Sản phẩm bột ngọt bị áp dụng thuế chống bán phá giá thuộc mã HS: 2922.42.20.

Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại như sau:

"Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong các trường hợp sau: Hàng hóa trong nước không sản xuất được; Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được; Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường; Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước; Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác".

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (vụ việc AD09) bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 11/9/2020 để được hưởng chế độ miễn trừ áp dụng các biện pháp PVTM theo đúng quy định của Pháp luật.

Tùng Dương

bo cong thuong tiep nhan ho so mien tru phong ve thuong mai doi voi bot ngot

Yêu cầu loại trừ Việt Nam ra khỏi điều tra đối với một số sản phẩm thép
bo cong thuong tiep nhan ho so mien tru phong ve thuong mai doi voi bot ngot

Mặt hàng gỗ Việt Nam có nguy cơ bị "cấm cửa" vào thị trường Mỹ
bo cong thuong tiep nhan ho so mien tru phong ve thuong mai doi voi bot ngot

Để có một thị trường "sạch"
bo cong thuong tiep nhan ho so mien tru phong ve thuong mai doi voi bot ngot

Việt Nam có 12 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại

  • pvp-ctcp