Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực

09:45 | 29/03/2024

2,840 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa phát hành công văn (văn bản số 2034/BCT-ĐTĐL) xin ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng như giá điện, điều tiết điện lực, điều chỉnh phụ tải điện và thị trường điện phù hợp với lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh.

Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 02 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó, tại điểm a khoản 2 Phần II có giao Bộ Công Thương: “Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định trong Luật Điện lực và các văn bản có liên quan về giá điện, điều tiết điện lực, chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thị trường điện phù hợp với lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh".

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
Dự thảo Luật điện lực (sửa đổi) nhiều nội dung quan trọng như giá điện, điều tiết điện lực...

Tại Nghị quyết số 203/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ dự án Luật Điện lực (sửa đổi) trước tháng 7 năm 2024. Để đảm bảo tiến độ Chính phủ giao, căn cứ Công văn số 1111/VPCP-PL ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc về việc thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương đã triển khai công tác xây dựng dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Để hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi) theo quy định tại Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật và dự thảo Tờ vình. Nội dung dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình và các tài liệu liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn.

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi bằng văn bản về Bộ Công Thương (qua Cục Điều tiết điện lực, địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) trước ngày 21 tháng 4 năm 2024 và gửi qua địa chỉ email MyLTT@moit.gov.vn hoặc OanhNTL@moit.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

P.V

Luật Điện lực sửa đổi: Tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh ra saoLuật Điện lực sửa đổi: Tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh ra sao
Bám sát 6 chính sách lớn để xây dựng dự thảo Luật Điện lựcBám sát 6 chính sách lớn để xây dựng dự thảo Luật Điện lực
Đóng góp Luật Điện lực: Đóng góp Luật Điện lực: "Nóng" thủy điện và phát điện cạnh tranh!

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps