Thứ tư 17/01/2018 04:12
dau thau thuoc tap trung quoc gia loi ich ro rang

Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia: Lợi ích rõ ràng

Kết quả tích cực ngay trong lần đầu tiên BHXH Việt Nam thí điểm thực hiện đấu thầu thuốc tập trung quốc gia là tiền đề cho hoạt động đấu thầu trong giai đoạn tiếp theo.
|< < 1 2 3 > >|