Thứ hai 23/10/2017 20:16
huong toi muc tieu cung vun dap tuong lai chung

Hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai chung

Sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Tuyên bố chung của 21 Bộ trưởng Tài chính của 21 nền kinh tế thành viên đã được đưa ra với nhiều nội dung quan trọng.
|< < 1 2 3 > >|