Thứ tư 13/12/2017 20:29
151 dong chi trung cu ban chap hanh trung uong doan khoa xi

151 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Ngày 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. 151 đồng chí đã trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.
|< < 1 2 3 > >|