Chủ nhật 28/05/2017 15:39
thu tuong chi thi thuc hien nghiem so luong co cau thanh vien ubnd cac cap

Thủ tướng chỉ thị thực hiện nghiêm số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp.
|< < 1 2 3 > >|