Thứ tư 23/08/2017 14:58
can xoa bo dieu kien kinh doanh gay bat loi cho doanh nghiep

Cần xóa bỏ điều kiện kinh doanh gây bất lợi cho doanh nghiệp

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo về "Điều kiện kinh doanh 2017".
|< < 1 2 3 > >|