Chủ nhật 26/03/2017 08:36
chinh sach tai chinh can tap trung hon vao phong ngua giam thieu rui ro thien tai

Chính sách tài chính cần tập trung hơn vào phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai

Việt Nam cũng như các nền kinh tế thành viên APEC cần có thêm các giải pháp tài chính cũng như tăng cường nhận thức, xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai.
|< < 1 2 3 > >|