Thứ tư 20/09/2017 05:29
dam bao nhat quan trong dieu chinh chinh sach

Đảm bảo nhất quán trong điều chỉnh chính sách

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Đảm bảo tính nhất quán trong điều chỉnh chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng”.
|< < 1 2 3 > >|