Thứ tư 17/01/2018 04:07
vuong o khau nao

Vướng ở khâu nào?

Sau khi Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở có hiệu lực, hàng loạt chung cư mini đua nhau mọc lên.
|< < 1 2 3 > >|