Chủ nhật 20/08/2017 15:09
giai phap tiem nang cho thach thuc ve moi truong

Giải pháp tiềm năng cho thách thức về môi trường

Sản xuất năng lượng từ rác thải đã trở thành một giải pháp cho vấn đề chất thải rắn đô thị, vốn được dự đoán sẽ gia tăng từ 10% - 16% tại Việt Nam.
1 2