Thứ hai 27/03/2017 05:43
huong phat trien ben vung cua nganh dien

Hướng phát triển bền vững của ngành điện

Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ mới về nguồn - lưới điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng” vừa được tổ chức mới đây thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia...