Xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường

09:34 | 27/01/2022

|
(PetroTimes) - Tại Công văn số 647/VPCP-NN ngày 26/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường
Ảnh minh họa

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg chưa hoàn thành xử lý triệt để, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, thu hút nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chây ì, chậm trễ trong việc thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phải thu hồi, tái chế pin mặt trời

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phải thu hồi, tái chế pin mặt trời

Liên quan đến nội dung cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị về việc xử lý pin năng lượng mặt trời sau khi hết hạn sử dụng và các ngành chức năng nên có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với sản phẩm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khẳng định, nhà sản xuất, nhập khẩu bắt buộc phải thu hồi, tái chế pin mặt trời.

P.V

  • bidv-65-nam