Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

18:45 | 21/05/2022

|
(PetroTimes) - Ngày 21/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội; ông Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đông đảo các nhà khoa học…

Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cùng các trí thức KH&CN tiêu biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) của cách mạng Việt Nam một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc và nhân dân. Đảng và Nhà nước ta cũng chính vì vậy rất tin yêu đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, có nhiều hình thức vinh danh, động viên họ để đội ngũ này ngày càng cống hiến cho đất nước, dân tộc nhiều hơn.

Lễ tôn vinh là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trí thức; thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của VUSTA.

Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đóng góp của 106 trí thức tiêu biểu được tôn vinh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của Vusta là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức KH&CN của cả nước. Danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với VUSTA và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu là một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của VUSTA nói riêng. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN và những đóng góp to lớn của hệ thống VUSTA đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người tài đức, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của KH&CN của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quan điểm của Đảng ta về phát triển đất nước là “phải bằng và dựa vào KH&CN”, “phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Theo đó, nhiệm vụ trao cho đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà là hết sức to lớn và ngày càng nặng nề.

Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chủ tịch nước khẳng định, từ khi ra đời vào tháng 7/1983 đến nay, VUSTA đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trong nước và nước ngoài. VUSTA đã tập hợp được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức KH&CN, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức của cả nước, hoạt động tại 154 hội thành viên, trong đó có 91 hội ngành toàn quốc, 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố, gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, năng lực trình độ công nghệ của nền kinh tế nước ta còn thấp, công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao, năng suất lao động thấp, nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp, vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay mở ra cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển, đòi hỏi đội ngũ khoa học và công nghệ nước nhà phải miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình.

Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022
Toàn cảnh buổi lễ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, VUSTA và tổ chức thành viên cần xây dựng và tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN “vừa hồng vừa chuyên”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phải coi trọng và tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức; tích cực thực hiện mục tiêu phát triển KH&CN lên tầm cao mới là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA trong thời gian tới; làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách KH&CN, đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ nhân tài cho Đảng và Nhà nước, Chính phủ để kết nối hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong thời đại mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành quan tâm cụ thể hơn đến nhà khoa học và VUSTA để có nhiều đóng góp cho địa phương, các ngành của chúng ta. Chủ tịch nước mong rằng, thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển nước nhà.

Vinh danh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA phát biểu tại buổi lễ

Việc lựa chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu 2022, dựa trên các tiêu chí quan trọng, đó là những cá nhân hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc hoạt động ở các tổ chức thuộc VUSTA từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị, được xã hội công nhận. Các trí thức tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ và công tác vận động trí thức.

Trong số 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có: 50 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 40 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do hội đồng xét chọn đề cử. Trong đó, 68 người có học hàm, học vị từ PGS, TS trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân và tương đương; có 2 Anh hùng Lao động. Trí thức cao tuổi nhất là GS.TS.Bác sĩ Hoàng Bảo Châu (93 tuổi) - nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; nam trí thức trẻ tuổi nhất là Thạc sĩ Trần Văn Vũ (43 tuổi) - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh và nữ trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng (41 tuổi), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc VUSTA.

Phú Văn

Khoa học đã thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nếu không đổi mới, chúng ta sẽ ở lại phía sauKhoa học đã thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nếu không đổi mới, chúng ta sẽ ở lại phía sau
Ra mắt Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt NamRa mắt Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam
Tiếng nói của trí thức khoa học và công nghệ Việt NamTiếng nói của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

  • bidv-65-nam