Thứ ba 25/02/2020 18:50

VietinBank: Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng

13:00 | 08/01/2020

|
Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 của ngân hàng đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, năm 2019, VietinBank tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp trong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ dựa vào quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý; thay đổi mạnh mẽ phương thức kinh doanh từ cung ứng đơn lẻ sản phẩm dịch vụ sang phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng/ nhóm khách hàng, phát triển mạnh theo chuỗi liên kết...

vietinbank loi nhuan rieng le nam 2019 dat gan 115 nghin ty dong
Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018

VietinBank cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018-2020. Theo đó chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; cơ cấu khách hàng đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs.

Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018. Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016-2020, đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018-2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030 của VietinBank. Xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn trong 3 năm tiếp theo (2021-2023) để hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển dài hạn sẽ được triển khai trong năm 2020.

Theo đó, VietinBank sẽ triển khai một số nội dung trọng tâm như: Cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SMEs và bán lẻ; phát triển các chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng/nhóm khách hàng; thực hiện đa dạng hóa hoạt động; đẩy mạnh xử lý các khoản nợ xấu; quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế với mức lãi suất và phí dịch vụ hợp lý; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh. Một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2020 như sau: Tổng tài sản: tăng trưởng khoảng 6-8%; Tín dụng: tăng trưởng khoảng 8-10%; Nguồn vốn huy động: tăng trưởng theo nhu cầu của tăng trưởng tín dụng và sử dụng vốn, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định; Tỷ lệ nợ xấu: dưới 2%; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: tăng 10% trở lên so với 2019…

Đ.M

vietinbank loi nhuan rieng le nam 2019 dat gan 115 nghin ty dongNhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất sáng nay
vietinbank loi nhuan rieng le nam 2019 dat gan 115 nghin ty dongThu nhập ngoài lãi VietinBank tăng cao nhất trong 5 năm qua
vietinbank loi nhuan rieng le nam 2019 dat gan 115 nghin ty dongVietinBank - Top 10 Thương hiệu Việt Nam giá trị nhất 2019

loading...
  • pvp-ctcp