[VIDEO] Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển ngành Dầu khí đến năm 2000

12:44 | 10/07/2024

12,138 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/7/1988, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15 về phương hướng phát triển ngành Dầu khí đến năm 2000, đã khai thông con đường hợp tác đa phương “với các nước và các công ty nước ngoài” và “tích cực xây dựng công nghiệp lọc hóa dầu và sử dụng khí thiên nhiên”.