Ưu tiên cho các doanh nghiệp bảo vệ môi trường

07:00 | 28/09/2016

|
Trong những năm tới, để đáp ứng nhu cầu về năng lượng và nguyên vật liệu ngày càng tăng của nền kinh tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với tốc độ cao, vì vậy nhiệm vụ và khối lượng công tác bảo vệ môi trường sẽ ngày càng nhiều. Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong những năm tới, TKV sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp môi trường.

Với công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường của ngành than - khoáng sản nói riêng, việc thực hiện quan trắc môi trường rất quan trọng và cần thiết. Quan trắc môi trường được hiểu ngắn gọn là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” và “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, nâng cao năng lực cảnh báo và giám sát môi trường, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng và phối hợp với một số đơn vị sản xuất trên địa bàn để đầu tư hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, trong đó Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) được giao quản lý, vận hành 5 trạm quan trắc môi trường do TKV đầu tư, thực hiện các công việc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của Tập đoàn.

uu tien cho cac doanh nghiep bao ve moi truong
Hệ thống quan trắc môi trường tại Quảng Ninh

Hằng năm, VITE đã và đang thực hiện quan trắc môi trường định kỳ của TKV nhằm giám sát chất lượng môi trường, cảnh báo và đưa các giải pháp khắc phục khi có ô nhiễm. Để thực hiện hiệu quả lĩnh vực trên, VITE đã từng bước đầu tư trang thiết bị quan trắc tại hiện trường cũng như nâng cấp phòng thí nghiệm đủ năng lực triển khai nghiên cứu thực hiện các phương pháp phân tích mới theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Hệ thống các trạm quan trắc môi trường, nhất là quan trắc môi trường tự động còn đặc biệt cần thiết ở chỗ sẽ giúp xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường, bảo đảm thống nhất trên phạm vi cả nước, từng bước hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu thu thập và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phục vụ có hiệu quả cho công tác xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường; dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, phát triển mạnh và bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Hệ thống này cũng tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát ô nhiễm môi trường để phục vụ cho các cơ quan quản lý Nhà nước, công khai dữ liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết cùng giám sát chất lượng môi trường.

Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để thực hiện công tác quan trắc môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và yêu cầu thực tế, hiện nay, VITE đã và đang đẩy mạnh công tác quan trắc môi trường, từng bước đầu tư trang thiết bị quan trắc tại hiện trường cũng như nâng cấp phòng thí nghiệm đủ năng lực triển khai nghiên cứu thực hiện các phương pháp phân tích mới theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Năm 2015, VITE đã được rất nhiều đơn vị trong và ngoài ngành mời hợp tác về công tác này, tính chung doanh thu trong lĩnh vực môi trường đạt gần 20 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, giá trị thực hiện công tác quan trắc môi trường của công ty đạt khoảng 4 tỉ đồng, dự kiến cả năm 2016, giá trị thực hiện riêng lĩnh vực này sẽ đạt khoảng 12 tỉ đồng. Với những hiệu quả thiết thực mang lại trong công tác bảo vệ môi trường nên việc triển khai quan trắc môi trường không chỉ cần thiết mà rất cần phải được đẩy mạnh trong các đơn vị của TKV thời gian tới.

Nguyễn Kiên

Năng lượng Mới 561