Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

12:19 | 18/02/2023

|
(PetroTimes) - Dự kiến có khoảng 80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943-2023) vào ngày 27 - 28/2 tại Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Triển lãm ảnh là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Triển lãm sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong) vào ngày 27/2 và tại Nhà hát Lớn vào ngày 28/2.

Dự kiến sẽ có khoảng 80 bức ảnh được trưng bày, gồm 2 phần. Trong đó, phần 1: Ảnh tư liệu giới thiệu khoảng 30-40 ảnh, có nội dung về Đề cương văn hoá Việt Nam: Bản sao đề cương, các tư liệu về việc công bố, phổ biến bản Đề cương văn hoá Việt Nam 1943; các Đại hội Văn hoá toàn quốc: Đại hội Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946; Đại hội Văn hoá toàn quốc lần thứ hai năm 1948, Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021; ảnh Bác Hồ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hoá văn nghệ và văn nghệ sĩ…

Phần 2: Ảnh nghệ thuật khoảng 40-50 ảnh, có nội dung về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hoá Việt Nam; các hoạt động văn hoá nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

N.H

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đề cương văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đề cương văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”
Thủ tướng phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di dản văn hóa Việt NamThủ tướng phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di dản văn hóa Việt Nam
Phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030Phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Nỗ lực chấn hưng văn hóa Việt NamBộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Nỗ lực chấn hưng văn hóa Việt Nam
Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”