TKV sản xuất 24,7 triệu tấn than trong 8 tháng đầu năm

19:43 | 30/08/2014

|
Trong 8 tháng đầu năm Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) đã có nhiều nỗ lực, khai thác được 24,7 triệu tấn than nguyên khai, đạt 65,6% kế hoạch năm.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 9/2014, tính chung 8 tháng, sản lượng than nguyên khai đạt 24,7 triệu tấn, bằng 65,6% KH năm, sản lượng than tiêu thụ đạt 23,5 triệu tấn, bằng 67,1% KH năm. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 65.995 tỷ đồng, đạt 62,5% KH năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: doanh thu sản xuất than đạt 34.605 tỷ đồng, bằng 65,2% kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng đất bóc và số mét lò đào đạt thấp.

Công nhân TKV khai thác than trong hầm lò

Trong tháng 8, sản lượng than nguyên khai đạt 2,6 triệu tấn, sản lượng than tiêu thụ đạt 2,4 triệu tấn, bằng 6,8% KH năm; sản xuất khoáng sản: thiếc thỏi 95 tấn, kẽm thỏi 800 tấn, tinh quặng đồng 4.375 tấn, đồng tấm 940 tấn; sản xuất và tiêu thụ 330 triệu kWh điện. Doanh thu tiêu thụ than ước đạt 3.565 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ khoáng sản 468 tỷ đồng; doanh thu bán điện 543 tỷ đồng, doanh thu cơ khí 335 tỷ đồng...

Tháng 9, Tập đoàn đặt kế hoạch bốc xúc 17,5 triệu m3 đất đá, sản xuất 3,07 triệu tấn than, tiêu thụ 2,67 triệu tấn. Cùng với đó, tiếp tục duy trì tiến tới đẩy mạnh sản xuất khoáng sản, điện lực, cơ khí... Để đạt được kế hoạch này, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn yêu cầu các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh khai thác và chế biến than, nhất là những đơn vị đang đạt sản lượng thấp, để đảm bảo đủ than cho khách hàng, phấn đấu tiêu thụ đạt tối thiểu 35,5 triệu tấn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả SXKD. Các đơn vị chế biến kinh doanh than cần tăng cường công tác chế biến đảm bảo đủ sản lượng Tập đoàn giao; chủ động phối hợp với các đơn vị sản xuất về nguồn cung ứng cho chế biến; bám sát các cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết các kiến nghị về cấp phép, chính sách giá, thuế; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý tài nguyên trong ranh giới mỏ, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, chế biến và vận chuyển tiêu thụ than trái phép...

 

N.Kiên