TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,4 triệu tấn than nguyên khai trong tháng 8

16:28 | 03/08/2017

|
7 tháng đầu năm 2017, về cơ bản, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đáp ứng kế hoạch điều hành chung của Tập đoàn. Trong tháng 8, TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,4 triệu tấn than nguyên khai.
tkv dat muc tieu san xuat 24 trieu tan than nguyen khai trong thang 8
TKV đặt mục tiêu sản xuất 2,4 triệu tấn than nguyên khai trong tháng 8

Theo đó, 7 tháng đầu năm 2017, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 61.570 tỉ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm. Một số chỉ tiêu chính đạt được: than nguyên khai sản xuất 22,14 triệu tấn; than tiêu thụ 20,26 triệu tấn; bốc xúc đất đá đạt 69,33 triệu m3; tổng số mét lò đào đạt 128.089m; sản xuất khoáng sản: đồng tấm 6.206 tấn, kẽm thỏi 6.423 tấn, alumin quy đổi 644.733 tấn; sản xuất, tiêu thụ điện 5,45 tỉ kWh; sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ 36.530 tấn...

Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều trong tháng 7 đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ than của các đơn vị. Tiêu thụ than đạt thấp do các nhà máy nhiệt điện lấy than thấp vì hầu hết các nhà máy nhiệt điện đều được huy động phát thấp (dưới 50% công suất). Theo nhu cầu đăng ký sử dụng than 6 tháng cuối năm 2017 của các nhà máy điện thì sản lượng than của TKV cấp cho các nhà máy năm 2017 giảm khoảng 4,45 triệu tấn so với đăng ký đầu năm và giảm 1,3 triệu tấn so với kế hoạch của TKV. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho việc hoàn thành chỉ tiêu tiêu thụ 36 triệu tấn than trong năm 2017 của Tập đoàn.

Về công tác phòng chống mưa bão, Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, hoàn thành các công trình phòng chống mưa bão; phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị trong TKV tiến hành kiểm tra các trạm, chốt trên tuyến đường vận chuyển than chuyên dùng của Tổng công ty Đông Bắc và TKV, thống nhất nội dung phối hợp quản lý an ninh trật tự, tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ…

Triển khai nhiệm vụ tháng 8, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề chính như: điều hành sản xuất theo khả năng tiêu thụ hằng tháng, phấn đấu giảm tồn kho; tăng cường quản lý tài nguyên, chất lượng sản phẩm, thắt chặt công tác nghiệm thu khối lượng mỏ và các chỉ tiêu công nghệ; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ của các khối ngoài than như khoáng sản, alumin, hóa chất để bù đắp cho những khó khăn trong tiêu thụ than; triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu giai đoạn 2...

Trong tháng 8, Tập đoàn đặt mục tiêu: than nguyên khai sản xuất 2,4 triệu tấn, tiêu thụ than 2,66 triệu tấn, bóc đất đá 13 triệu m3, đào tổng số 21.300m lò, sản xuất 850 triệu kWh điện, sản phẩm alumina 80.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 12.500 tấn...

Minh Châu