TKV có dòng tài chính ổn định và vững mạnh

16:36 | 18/09/2023

|
(PetroTimes) - Dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách song Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, báo cáo tài chính các năm đều có lãi, bảo đảm quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Trong những năm qua, nhu cầu than trong nước liên tục tăng cao, giá than nhập khẩu cũng liên tục tăng và ở mức kỷ lục đã tạo áp lực lớn lên mọi mặt công tác khai thác than của các đơn vị trong Tập đoàn TKV. Bên cạnh đó, việc xin cấp phép, gia hạn giấy phép, giới hạn về công suất giấy phép khai thác (GPKT) than, khoáng sản bị vướng mắc bởi quy hoạch, cơ chế chính sách chưa đồng bộ… cũng đã hạn chế năng lực sản xuất than của TKV, tạo ra “áp lực kép” đến việc sản xuất, cung ứng, tiêu thụ than của Tập đoàn.

TKV có dòng tài chính ổn định và vững mạnh
TKV đạt và vượt các chỉ tiêu về tài chính giai đoạn 2018-2022.

Trước những khó khăn khách quan nêu trên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ/ngành trung ương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (QLVNNTDN) cùng sự ủng hộ tạo điều kiện của các địa phương nên Tập đoàn và các đơn vị đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2018-2022.

Trong đó, từ sự sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của ban lãnh đạo điều hành, kịp thời ban hành các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đầu nhiệm kỳ (năm 2018) là 125,7 ngàn tỷ đồng; năm 2022 là 170,7 ngàn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 45 ngàn tỷ đồng tương ứng tăng 35,8% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn lũy kế 05 năm 2018-2022 là 707 ngàn tỷ đồng, đạt bình quân 141,4 ngàn tỷ đồng/ năm.

Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn năm 2018 đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt xấp xỉ 10.400 tỷ đồng, tăng gần 5.400 tỷ đồng tương ứng tăng 108%. Năm 2022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay, sản xuất kinh doanh tăng trưởng với doanh thu đạt cao nhất kể từ khi thành lập; lợi nhuận vượt kế hoạch giao. Tổng lợi nhuận lũy kế toàn Tập đoàn trong 05 năm (2018-2022) hơn 29.400 tỷ đồng, đạt bình quân gần 5.900 tỷ đồng/ năm.

Vốn chủ sở hữu (VCSH) toàn Tập đoàn liên tục được bảo toàn và phát triển qua từng năm, hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn các năm đều lớn hơn 1,0 lần. Trong đó VCSH năm 2022 hơn 47.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.600 tỷ đồng tương ứng tăng 16,5% so với năm 2018. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2022 là 1,47 lần; giảm 0,64 lần so với năm 2018, thấp hơn nhiều so với quy định là ≤ 3,0 lần.

Đặc biệt, khả năng thanh khoản của Tập đoàn tăng lên so với đầu nhiệm kỳ. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn toàn Tập đoàn thời điểm 31/12/2022 là 1,12 lần; tăng 0,28 lần so thời điểm 31/12/2018 (0,84 lần). Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của TKV tiếp tục duy trì ở mức an toàn là ≥ 1,0 lần.

TKV cũng đã thiết lập hạn mức ngắn hạn với nhiều ngân hàng để chủ động trong việc thu xếp vốn. Hoạt động thu xếp vốn dài hạn cũng đã đảm bảo đủ cân đối nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của TKV thông qua các Hợp đồng tín dụng ký với các Ngân hàng trong và ngoài nước.

TKV có dòng tài chính ổn định và vững mạnh
TKV luôn đảm bảo vai trò cung cấp năng lượng cho nền kinh tế đất nước.

Những năm qua, TKV luôn chú trọng công tác quản trị nợ và đã tận dụng tốt các cơ hội thị trường để huy động vốn. Chi phí sử dụng vốn của TKV luôn ở mức ưu đãi hơn so với mặt bằng chung trên thị trường, đặc biệt chi phí vay ngắn hạn của Công ty mẹ TKV luôn ở mức rất cạnh tranh, thường thấp hơn mặt bằng từ 1,5%-2,0%/năm. Bởi vậy, trong những năm qua TKV thường xuyên cân đối hiệu quả dòng tiền để trả trước nợ dài hạn đến hạn trả và giảm dư nợ tín dụng ngắn hạn. Đặc biệt, đến cuối năm 2022 Công ty Mẹ TKV đã không còn số dư vay ngắn hạn tại các Tổ chức tín dụng. Nợ vay giảm đã tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn vay, góp phần làm tăng hiệu quả SXKD chung của Tập đoàn.

Năm 2022, Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng tương ứng tăng 31,5% so với năm 2018. Tổng số nộp NSNN toàn Tập đoàn lũy kế 05 năm đạt gần 97.000 tỷ đồng, đạt bình quân xấp xỉ 19.400 tỷ đồng/ năm. Tập đoàn luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với NSNN, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Với những kết quả trên, có thể thấy trong giai đoạn 2018-2022 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình SXKD của TKV đã tăng trưởng và đạt kết quả cao, các hệ số tài chính của Tập đoàn trong giai đoạn này cũng được cải thiện qua từng năm và duy trì trong phạm vi an toàn cho phép; công tác quản lý nợ phát huy hiệu quả; tính thanh khoản của Tập đoàn luôn ở mức cao, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên rõ rệt.

Với vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng, là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ, trong 5 năm gần đây, TKV đã phát triển một cách bền vững, luôn đảm bảo vai trò cung ứng năng lượng cho các ngành sản xuất trọng điểm, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2022, TKV nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng tương ứng tăng 31,5% so với năm 2018. Tổng số nộp NSNN toàn Tập đoàn lũy kế 05 năm đạt gần 97.000 tỷ đồng, đạt bình quân xấp xỉ 19.400 tỷ đồng/ năm. Tập đoàn luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với NSNN, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Tùng Dương

Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầuTập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu
TKV hướng đến mục tiêu doanh nghiệp “xanh”TKV hướng đến mục tiêu doanh nghiệp “xanh”
Đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điệnĐảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps