Tìm giải pháp linh hoạt cho sản xuất than

07:00 | 18/07/2014

|
Năm 2014, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) gặp khá nhiều khó khăn, song kết thúc 6 tháng đầu năm vẫn cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt mức các chỉ tiêu về đào lò, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, đời sống thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Năng lượng Mới số 339

Vượt qua những thử thách mới

Bước vào năm 2014 với nhiều kỳ vọng, ngay từ những ngày đầu năm, ban lãnh đạo Tập đoàn xác định, phải chủ động bám sát diễn biến thị trường, tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất linh hoạt để duy trì sản xuất ổn định, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa ra những giải pháp quản lý, điều hành quyết liệt, kịp thời và linh hoạt. Đồng thời, tích cực, chủ động báo cáo, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh nhằm tháo gỡ khó khăn.

Nhìn chung các đơn vị thuộc TKV đều nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về cơ bản, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch. Cái được lớn nhất của ngành than là trong bối cảnh kinh tế vẫn khó khăn, Tập đoàn và các đơn vị thành viên vẫn nỗ lực cố gắng duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động và đang tích cực đầu tư chuẩn bị cho nhu cầu than tăng cao trong thời gian tới, nhất là than cho điện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị vẫn còn nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất như công tác an toàn, quản lý bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; tình trạng khai thác than trái phép ngày càng diễn ra hết sức phức tạp…

Tìm giải pháp linh hoạt cho sản xuất than

Công nhân mỏ Đông Dương

Ước tính trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu khai thác than vượt trên 50% kế hoạch năm, toàn ngành khai thác được 19,8 triệu tấn than nguyên khai, trong đó, than tiêu thụ đạt 18,9 triệu tấn, than xuất khẩu đạt 3,9 triệu tấn; tiêu thụ trong nước 15,2 triệu tấn, tăng 18% so cùng kỳ. Trong đó, bán than cho sản xuất điện đạt 9,22 triệu tấn, tăng 25% so cùng kỳ. Một số lĩnh vực đạt cao so cùng kỳ như sản xuất điện đạt 6,4 nghìn tỉ đồng, sản xuất khoáng sản 3,1 nghìn tỉ đồng. Duy chỉ có sản lượng tồn kho còn lớn. Ngoài ra, do thị trường tiêu thụ giảm khiến tình hình sản xuất và tiêu thụ than - khoáng sản gặp nhiều khó khăn. Lượng than tồn kho tuy đã giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao, tính đến cuối quý II tồn kho than lên tới 7,3 triệu tấn, trong đó than sạch thành phẩm là 5,2 triệu tấn, than nguyên khai và bán thành phẩm 2,1 triệu tấn. Một số lĩnh vực chủ chốt tăng so với cùng kỳ như sản xuất và tiêu thụ than nguyên khai; sản xuất và bán điện; sản xuất và chế biến, tiêu thụ các loại khoáng sản khác. Doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 55.259 tỉ đồng, bằng 52% kế hoạch năm và bằng 118% so với cùng kỳ năm 2013. Về lợi nhuận, 6 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 600 tỉ đồng, bằng 30% kế hoạch năm, xấp xỉ so với cùng kỳ 2013. Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Biên cho rằng, sở dĩ lợi nhuận chưa cao là do các loại thuế, phí tiếp tục tăng cao làm cho cân đối tài chính của tập đoàn gặp khó khăn, tác động không nhỏ đến tiền lương người lao động. Hiện các loại thuế, phí tăng như thuế tài nguyên tăng thêm 2% (từ 1-2-2014), tăng gần 1.000 tỉ/năm; tiền cấp quyền khai thác và phí sư dụng tài liệu phải nộp từ 2014 trên 1.000 tỉ/năm… Tuy nhiên, Tập đoàn cũng đã có nhiều cố gắng  đảm bảo việc làm cho hơn 126.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, kể từ ngày 1-7, Tập đoàn đã ban hành quyết định tăng 5% lương cho công nhân hầm lò.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Dự và chỉ đạo buổi sơ kết 6 tháng đầu năm của TKV vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tái khẳng định, than - khoáng sản là mảng công nghiệp cơ bản đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách và tạo việc làm ổn định cho người lao động ngành công thương. Bộ trưởng chỉ đạo: TKV phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra; thực hiện tốt quá trình tái cơ cấu, đẩy mạnh thực hiện các quyết định, các kế hoạch, đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính... Bộ trưởng cũng yêu cầu TKV đẩy mạnh thăm dò khoáng sản, đảm bảo tăng trữ lượng than và khoáng sản khác, tăng cường có hiệu quả hơn trong hoạt động hợp tác quốc tế và chú ý hoạt động hợp tác trong lĩnh vực than với các đối tác nước ngoài. Đặc biệt, TKV cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác an toàn lao động, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động. Đồng thời tính đến việc duy trì nguồn tài nguyên, duy trì sản lượng của trong những năm tới.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất than, khoáng sản, phấn đấu cả năm tiêu thụ trên 35 triệu tấn than các loại; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Tập đoàn; thắt chặt công tác quản lý khai thác, chế biến, vận chuyển than; tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất một cách hiệu quả. Huy động đảm bảo vốn sản xuất và đầu tư phát triển, đẩy mạnh các dự án tuyển đồng Sin Quyền, Alumin, Amo nitrat… Song song với đó, TKV cũng sẽ tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu, đồng thời đảm bảo thực hiện Quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển ngành than - khoáng sản Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Nguyễn Kiên