Đảng bộ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc

Thực hiện tốt nhiệm vụ kép

08:14 | 30/07/2020

|
Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc (CNHCM Tây Bắc) có tính đặc thù cao khi vừa phải bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ về an ninh quốc phòng.

Đảng bộ Công ty CNHCM Tây Bắc là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Lào Cai; có 7 chi bộ trực thuộc với tổng số 96 đảng viên.

thuc hien tot nhiem vu kep
Công nhân Công ty CNHCM Tây Bắc triển khai dịch vụ nổ mìn tại mỏ đồng Sin Quyền (Lào Cai)

Hiện nay, Công ty CNHCM Tây Bắc đã và đang phải chịu sức ép không nhỏ từ việc thị trường tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đang có sự cạnh tranh khốc liệt; việc triển khai dịch vụ khai thác mỏ gặp nhiều khó khăn về kinh tế - kỹ thuật và an ninh trật tự... Đặc biệt, khối lượng khoáng sản khai thác tại các khai trường của Công ty Apatit Việt Nam trong năm 2019 và dự báo các năm tới tiếp tục giảm ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận và việc làm của đơn vị...

Trước những khó khăn đó, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn công ty đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng ủy công ty đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung cụ thể, từ chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Đảng ủy công ty đã quán triệt các nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo công ty ban hành các giải pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai sâu rộng đến từng chi nhánh, các đơn vị trong công ty; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng các yêu cầu phát triển cao hơn và thích ứng với tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Khối Cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền Đảng bộ Công ty CNHCM Tây Bắc đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm được Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin phê duyệt, Công ty CNHCM Tây Bắc đã bám sát các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo điều hành của Tổng công ty, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết giảm chi phí, tăng cường quản trị nội bộ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 2015-2019 của công ty đều bằng hoặc thực hiện cao hơn giai đoạn 2010-2014, cụ thể: Tổng doanh thu 2.149 tỉ đồng (100,1%); tiêu thụ VLNCN 38.810 tấn (108,4%); khối lượng đất đá nổ mìn 66.753 nghìn m3 (164,5%); nộp ngân sách Nhà nước 37,1 tỉ đồng (120%).

thuc hien tot nhiem vu kep
Mỏ đồng Sin Quyền (Lào Cai)

Song song với lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Đảng bộ công ty CNHCM Tây Bắc đã lãnh đạo công ty tăng cường công tác an ninh quốc phòng; giáo dục tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tích cực tuyên truyền vận động CBCNV tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, đấu tranh với các luận điệu của các thế lực chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. Theo đó, công ty thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các phương án bảo vệ tài sản doanh nghiệp; thực hiện tốt sự chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; tăng cường củng cố lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng ứng phó các tình huống mất an toàn, an ninh có thể xảy ra; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài, công tác bảo mật tài liệu của Đảng, Nhà nước.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của giai đoạn 2015-2019 đều bằng hoặc thực hiện cao hơn giai đoạn 2010-2014, cụ thể: Tổng doanh thu 2.149 tỉ đồng (100,1%); tiêu thụ VLNCN 38.810 tấn (108,4%); khối lượng đất đá nổ mìn 66.753 nghìn m3 (164,5%); nộp ngân sách Nhà nước 37,1 tỉ đồng (120%).

Do làm tốt công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ nên trong những năm qua, Công ty CNHCM Tây Bắc luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đáng biểu dương nhất là tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động của công ty luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí gắn bó xây dựng Đảng bộ và công ty ngày càng phát triển, đặc biệt là sự tâm huyết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động đã đưa công ty phát triển lên tầm cao mới.

Có thể thấy, với một doanh nghiệp có tính đặc thù cao như Công ty CNHCM Tây Bắc, để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và an ninh quốc phòng, không chỉ thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên, mà còn có sự nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty. Vai trò Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CNHCM Tây Bắc là cực kỳ quan trọng khi đã và luôn đoàn kết thống nhất, tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tùng Dương