• thuc hien tot nhiem vu kep

    Thực hiện tốt nhiệm vụ kép

    Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc (CNHCM Tây Bắc) có tính đặc thù cao khi vừa phải bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
Xin chờ trong giây lát...