Thúc đẩy tiêu thụ than

15:05 | 14/05/2021

|
4 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sản xuất 13,62 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 13,89 triệu tấn, doanh thu ước đạt 38.610 tỉ đồng, thu nhập bình quân 12,7 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 6.600 tỉ đồng...
Thúc đẩy tiêu thụ than
Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chủ trì giao ban sản xuất kinh doanh tháng 5-2021

Vừa qua, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 5-2021.

Theo Ban Kế hoạch TKV, trong tháng 4-2021, nhịp độ sản xuất của TKV được duy trì ổn định song song với phòng, chống dịch Covid-19, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành kế hoạch. TKV đã sản xuất 3,58 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,83 triệu tấn; sản xuất alumina và hydrat quy đổi 113.000 tấn; sản xuất tinh quặng đồng 9.000 tấn; sản xuất và tiêu thụ 850 triệu kWh điện...

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, toàn TKV sản xuất 13,62 triệu tấn than nguyên khai (đạt 35% kế hoạch năm), tiêu thụ 13,89 triệu tấn. Doanh thu toàn TKV ước đạt 38.610 tỉ đồng. Thu nhập bình quân 12,7 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước 6.600 tỉ đồng. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực của CBCNV toàn TKV trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn, đặc biệt, ở trong nước nhu cầu than cho điện giảm vì nhiệt điện than huy động thấp.

Triển khai các nhiệm vụ trong tháng 5, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu phải điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thị trường, trọng tâm là thúc đẩy tiêu thụ than, nhất là than vùng miền Tây và than chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm chăm lo, bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động...

Tổng giám đốc TKV nhấn mạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021; tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐU ngày 28-4-2021 của Đảng ủy TKV; các doanh nghiệp cần triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão…

Theo kế hoạch, trong tháng 5, TKV sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,3 triệu tấn; bóc đất đá 18,8 triệu m3, đào 22.550m lò; sản xuất 117.000 tấn alumina, 8.800 tấn tinh quặng đồng, 650 tấn đồng tấm, 1.000 tấn kẽm thỏi, 970 tỉ kWh điện.

Tùng Dương