Thí điểm dùng căn cước công dân gắn chíp khám chữa bệnh BHYT

10:54 | 02/03/2022

|
(PetroTimes) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa hướng dẫn triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp khi khám chữa bệnh khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT.

Thí điểm dùng căn cước công dân gắn chíp khám chữa bệnh BHYT
Người bệnh đi khám, chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ BHYT kèm giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - BHXH số (ảnh minh họa)

BHXH Việt Nam cho biết đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư (đã thực hiện chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực), xây dựng các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT qua thẻ CCCD gắn chip. Theo đó, thông tin thẻ BHYT của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về CCCD.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT, ngày 28/2/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip.

Để triển khai hiệu quả việc thí điểm sử dụng CCCD gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an) trong khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận thuộc Hệ thống Thông tin giám định BHYT của ngành và sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ BHYT để các cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu thông tin khi người dân sử dụng CCCD gắn chip đi khám, chữa bệnh BHYT.

Tại Công văn số 533, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai thực hiện Công văn số 931/BYT-BH của Bộ Y tế và hướng dẫn việc triển khai thí điểm nội dung này với một số nội dung cụ thể.

Thứ nhất, truyền thông rộng rãi đến người tham gia BHYT về việc thực hiện CCCD gắn chip khi đi khám, chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tại các địa điểm trong cơ sở khám, chữa bệnh để người dân dễ tiếp cận nhất.

Do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và CSDL quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện cần lưu ý người bệnh đi khám, chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ BHYT kèm giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - BHXH số.

Trường hợp người bệnh BHYT đã thực hiện được việc khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình CCCD hoặc qua ứng dụng VENID.

Trường hợp CCCD chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ BHYT hoặc người tham gia BHYT chưa được cấp tài khoản VNEID, người bệnh có thẻ BHYT thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy trình khám, chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh).

Thứ hai, thông báo và cung cấp tới các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT thông qua CCCD gắn chip. Cụ thể: Tra cứu trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (quét mã vạch/nhập trực tiếp); Tra cứu bằng hàm tra cứu tự động (API).

Thứ ba, hỗ trợ kịp thời cho cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT trong quá trình sử dụng CCCD gắn chip khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Đôn đốc, kiểm tra giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh để không xảy ra hiện tượng từ chối khám, chữa bệnh khi người dân cung cấp CCCD gắn chip mà thông tin này đã được đồng bộ giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm và CSDL quốc gia về dân cư.

Từ 1/6, được sử dụng VssID thay thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnhTừ 1/6, được sử dụng VssID thay thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh
Thí điểm dùng ảnh thẻ BHYT trong VssID thay thẻ giấy tại 10 tỉnh bị bão lũThí điểm dùng ảnh thẻ BHYT trong VssID thay thẻ giấy tại 10 tỉnh bị bão lũ

H.T

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • novaland-16-8
  • pvoil-duong-xa-them-gan