Than Quang Hanh: “An toàn là số 1, sản xuất là số 2”

16:12 | 21/01/2015

|
Năm 2014, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Công ty than Quang Hanh đều vượt kế hoạch năm. Thu nhập và đời sống của người lao động ổn định ở mức cao.

Theo báo cáo, năm 2014, Công ty than Quang đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao với các chỉ tiêu như, than nguyên khai sản xuất 1,284 triệu tấn, vượt 84 ngàn tấn so với kế hoạch, tăng 15,4% so với năm 2013. Mét lò đào thực hiện 1.787 mét bằng 238% kế hoạch năm Tập đoàn giao đầu năm và bằng 102% so với quyết định điều chỉnh. Doanh thu đạt 1.690 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm. Lợi nhuận cả năm đạt 26 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch Tập đoàn giao.

Công nhân than Quang Hanh

Năm 2014 cũng như trong những năm gần đây, Công ty luôn là đơn vị có giá thành cao trong khối sản xuất than. Do vậy, Công ty luôn xác định giải pháp trọng tâm để giảm được giá thành là phải tăng sản lượng tiến tới đạt công suất thiết kế. Để thực hiện mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, Công ty quyết liệt các nhóm giải pháp như: Công ty giao kế hoạch cho các đơn vị với tinh thần tối đa về sản lượng để các đơn vị chủ động thực hiện kế hoạch năm, không phụ thuộc mức sản lượng Tập đoàn giao. Công ty luôn quyết liệt chỉ đạo các giải pháp đảm bảo an toàn với phương châm: “An toàn là số 1, sản xuất là số 2”.

Trong chỉ đạo nâng cao chất lượng than, Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng than ở các công đoạn: Sản xuất, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ, phát huy tối đa công suất của hệ thống tuyển huyền phù. Đồng thời, Công ty áp dụng các biện pháp thưởng, phạt sản phẩm công khai, khách quan đến cả bộ máy quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất. Sự quyết liệt đó đã cơ bản khắc phục được những nguyên nhân chủ quan của quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến chất lượng than.

Công ty tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người lao động, nhất là thợ lò thông qua việc tích cực cải thiện điều kiện làm việc bằng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ các khâu tắm giặt, ăn ca, ăn định lượng, tổ chức phục vụ công nhân ăn nghỉ tốt tại khu tập thể… Qua đó, cũng hạn chế được tình trạng thợ lò bỏ việc, tạo niềm tin và sự gắn bó của công nhân với công ty.

Hà Trang (Tổng hợp)