Thứ ba 19/11/2019 23:37

Than Cọc Sáu: Sản xuất 3 triệu tấn than trong 11 tháng đầu năm

13:24 | 27/11/2013

|
Kết thúc tháng 11 năm nay, Công ty Cổ phần than Cọc Sáu dự kiến bốc xúc và vận tải 32,5 triệu mét khối đất đá, sản xuất trên 3 triệu tấn than các loại.

Bốc xúc đất đá tại mỏ Cọc Sáu

Trong tổng số sản lượng bốc xúc vận chuyển đất đã trên, Công ty thuê ngoài vận tải 13 triệu mét khối đất đá. Riêng năng lực khoan, bốc xúc Công ty không phải thuê ngoài. Công ty tiêu thụ gần 2,9 triệu tấn than, đạt doanh thu 3.468 tỷ đồng. Việc làm và thu nhập của người lao động dược đảm bảo với mức thu nhập bình quân đạt 5,4 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến kế hoạch sản xuất tháng 12/2013 của Công ty sẽ bốc xúc và vận chuyển 3,5 triệu mét khối đất đá, sản xuất than 160 ngàn tấn, tiêu thụ 250 ngàn tấn than, doanh thu 293 tỷ đồng.

Như vậy, theo kế hoach này, kết thúc năm 2013, Công ty Cổ phần than Cọc Sáu sẽ đạt sản lượng bóc đất trên 36 triệu mét khối, sản xuất 3,2 triệu tấn than, tiêu thụ 2,9 triệu tấn than các loại, doanh thu đạt 3.761 tỷ đồng.

Ông Trần Đức Kha, Phó Bí thư đảng ủy Công ty cho biết, Công ty đang đẩy mạnh sản xuất căng trong quý 4 để hoàn thành sớm kế hoạch trên, tạo đà cho sản xuất 2014 ngay từ tháng đầu, quý đầu năm.

Nguyễn Kiên