Thứ bảy 29/02/2020 04:41

Tập trung tối đa thực hiện di chuyển Tuyển than Nam Cầu Trắng

08:12 | 21/08/2019

|
Là chỉ đạo của Phó tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn trong buổi làm việc với Công ty Tuyển than Hòn Gai sáng ngày 15-8 về việc kiểm điểm tiến độ thực hiện di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng.

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai Phạm Văn Hòa, sau khi dừng hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, thực hiện chỉ đạo của TKV, công ty đã báo cáo Tập đoàn về việc phê duyệt chi phí, đề cương dự toán kiểm kê, định giá, đánh giá, lập phương án, dự toán tháo dỡ, bảo dưỡng, di chuyển và niêm cất tài sản tại khu vực ga Lộ Phong đến Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng.

Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng chính thức dừng hoạt động từ ngày 1-1-2019

Trên cơ sở đó, tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện, làm việc với các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án tháo dỡ, phương án đền bù, hỗ trợ…, để thực hiện tháo dỡ, bảo dưỡng, di chuyển và niêm cất tài sản tại khu vực ga Lộ Phong đến Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng với thời gian 275 ngày kể từ khi được phê duyệt. Đồng thời, công ty đã triển khai phương án thu hồi, chế biến, tiêu thụ than thu gom ngoài mặt bằng, sản phẩm ngoài than nền kho, thu hồi than hồ bùn môi trường tại khu vực Nam Cầu Trắng và thực hiện phương án sắp xếp, bố trí lao động và giải quyết lao động dôi dư…

Tại buổi làm việc, các ban chuyên môn TKV đã tham gia ý kiến về các công việc trong quá trình thực hiện. Cho thấy, công ty cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, các ban chuyên môn Tập đoàn, tháo gỡ kịp thời các vấn đề phát sinh, các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Trong công tác bảo vệ than, tài sản đã thực hiện chế độ bảo vệ nghiêm ngặt, giám sát 24/7, cần phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với công an trong quá trình thực hiện; có các phương án, tiến độ cụ thể, đảm bảo thu hồi tài sản tối đa, đảm bảo an toàn, môi trường…

Kết luận buổi làm việc, Phó tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của công ty trong việc thực hiện tháo dỡ, di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, công tác bảo vệ, an ninh trật tự được đảm bảo. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn nên cũng gặp khó khăn, tiến độ chậm hơn theo kế hoạch. Phó tổng giám đốc chỉ đạo, Công ty Tuyển than Hòn Gai cùng với các ban chuyên môn Tập đoàn tập trung tối đa cho việc thực hiện, chủ động phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục đầy đủ và khẩn trương trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Đồng thời, có tiến độ cụ thể, theo dõi, cập nhật thường xuyên, phấn đấu đẩy nhanh thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, thu hồi tài sản, bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh và TKV…

V.T

loading...