Than Quang Hanh

Tạo động lực về đích năm 2019

10:03 | 19/07/2019

|
Theo kế hoạch, năm 2019, Công ty Than Quang Hanh sản xuất 1,750 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò 1,530 triệu tấn; mét lò xây dựng cơ bản đào mới 19.500m; than tiêu thụ 2,728 triệu tấn… 

Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Quang Hanh Nguyễn Văn Long cho biết, công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do điều kiện địa chất phức tạp, diện sản xuất phân tán, hầm lò ngày càng xuống sâu, có 4/11 phân xưởng khai thác phải chuyển diện...

tao dong luc ve dich nam 2019
Thợ lò Than Quang Hanh

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống người lao động ngày càng tốt hơn, Ban Giám đốc và Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên công nhân lao động (CNLĐ) bảo đảm ngày công, đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cao, chấp hành tốt công tác ATVSLĐ...

Công đoàn công ty cùng với Công đoàn TKV, lãnh đạo công ty đã kiểm tra sản xuất và động viên CNLĐ Phân xưởng KT3 tại lò chợ mức -110 đến -85 vỉa 7.3 mỏ Ngã Hai vào cuối tháng 5 - Tháng Công nhân 2019, đây là một trong những phân xưởng tiêu biểu trong sản xuất của công ty. Tại các vị trí sản xuất, CNLĐ của phân xưởng đang tập trung cao độ cho sản xuất để hoàn thành sản lượng hằng ca, hằng ngày, cùng thi đua phấn đấu hoàn thành sản lượng, kế hoạch được giao tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2019, bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Anh Đoàn Đình Trò, thợ lò bậc 6/6 có thời gian làm thợ lò liên tục trên 16 năm, chia sẻ: “Phân xưởng KT3 sản xuất tại lò chợ công nghệ giá thủy lực di động liên kết xích ZH1800/16/24ZL, lò dốc 28-30o, chiều dài 100m. Mặc dù điều kiện sản xuất khó khăn, vỉa dốc, địa chất phức tạp, song thực hiện phong trào thi đua do Giám đốc và Công đoàn công ty phát động, anh em công nhân luôn tích cực trong sản xuất, khắc phục khó khăn, bảo đảm ngày công từ 25-27 công/tháng, tiền lương bình quân 20-25 triệu đồng/người/tháng, thực hiện nghiêm kỹ thuật cơ bản, chú trọng công tác an toàn...”.

Trong tháng 5, toàn công ty đã sản xuất 136.033 tấn than hầm lò, đạt 107% kế hoạch; mét lò đào thực hiện đạt 1.766m, đạt 102,7% kế hoạch; không để xảy ra sự cố và tai nạn lao động nghiêm trọng. Các đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch như: Đào lò 5, 7, 8; Khai thác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trong tháng 5, tỷ lệ huy động lao động của 15 đơn vị sản xuất chính bình quân đạt gần 90%, đây là mức tỷ lệ huy động lao động cao đối với sản xuất hầm lò, tiêu biểu là các đơn vị: Đào lò 7; Khai thác 2, 5, 7, 10.

Kết quả thi đua sản xuất tháng 5 đã tạo động lực để Than Quang Hanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm cũng như về “đích” kế hoạch năm 2019. Cùng với đó, chuyên môn và công đoàn đã phối hợp tăng cường cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống của người lao động; tổ chức ăn tự chọn cho thợ mỏ, mức ăn bình quân 85.000 đồng/người/ca; tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm đạt 14,788 triệu đồng/người/tháng, bằng 110% kế hoạch; trong đó thợ lò đạt 19,231 triệu đồng/người/tháng, bằng 109,9% kế hoạch, công ty phấn đấu có nhiều thợ lò có mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm...

Việt Trung