Tạo động lực cho những tháng cuối năm

08:52 | 04/11/2013

|
Ra sức thi đua, không ngừng lao động sáng tạo trong bối cảnh kinh tế năm 2013 nhiều khó khăn, thách thức chính là chìa khóa giúp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (Vinacomin) thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đó là mục tiêu thi đua chung được Vinacomin hưởng ứng ngay từ đầu năm. Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, công tác thi đua năm 2013, Chủ tịch HĐTV Vinacomin Trần Xuân Hòa từng nhấn mạnh: “Cần phải nhân rộng các điển hình tiên tiến, biến năng suất kỷ lục (phong trào đặc thù của ngành than - PV) thành chỉ tiêu sản xuất thường kỳ, để phong trào thi đua khen thưởng không mang tính hình thức mà trở thành bản chất đặc trưng của giai cấp công nhân mỏ trong giai đoạn mới”.

Có thể thấy rằng, để đảm nhận tốt vai trò là một trong ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia đòi hỏi Tập đoàn phải có những bước đột phá mới, mang tính chiến lược đảm bảo đủ sản lượng than cho Quy hoạch điện VII. Đột phá thể hiện ở điều gì? Cần khẳng định, Vinacomin đã phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” cùng nhau vượt khó trong toàn ngành bằng nhiều giải pháp linh hoạt để giảm sản lượng, cắt giảm chi phí những hạng mục đầu tư chưa cấp bách, san sẻ việc làm, tiết kiệm năng lượng v.v...

Công nhân ngành than đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ cuối năm

Để khắc phục khó khăn Tập đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức điều hành các đơn vị sản xuất phù hợp với tình hình thị trường tiêu thụ, tăng cường quản lý kỹ thuật, quản lý đầu tư, quản trị chi phí, quản lý sản phẩm và kế hoạch phối hợp kinh doanh nhằm mục tiêu giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung đi cùng với việc phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động đăng ký thi đua rộng rãi trong toàn tập đoàn, nhiều hoạt động, phong trào thi đua rộng khắp tại các đơn vị sản xuất như: Phong trào thi đua giành năng suất kỷ lục dẫn đầu Tập đoàn; phong trào đảm nhận và đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm cấp tập đoàn; phong trào ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phong trào thi đua lao động sáng tạo; phong trào dạy tốt, học tốt trong các trường dạy nghề của Tập đoàn; phong trào chăm sóc sức khỏe người lao động… 100% các công ty con, đơn vị trực thuộc trong Tập đoàn đã tích cực hưởng ứng đăng ký thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, các mục tiêu phong trào thi đua đề ra.

Điểm nhấn năm nay, công tác khen thưởng trong Tập đoàn cũng đã có những đổi mới tích cực và hiệu quả. Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, mức độ thành tích, khen thưởng kịp thời, Tập đoàn đã đặc biệt quan tâm ưu tiên khen thưởng cho các tổ, đội, công trường sản xuất và những người lao động trực tiếp. Các hoạt động đó đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Chính nhờ vậy, một kết quả khả quan trong báo cáo quý III  Vinacomin vừa công bố mới đây cho thấy, 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu của toàn Tập đoàn ước đạt 68.630 tỉ đồng, đạt 66% kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2012; lợi nhuận ước đạt 1.500 tỉ đồng. Tiền lương bình quân 9 tháng toàn Tập đoàn đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 95% kế hoạch năm. Tiền lương ngày công sản phẩm của công nhân chính, đặc biệt là công nhân làm việc trong lò vẫn được ổn định, một số đơn vị tăng so với cùng kỳ năm 2012.

Trong quý IV/2013, sản lượng tiêu thụ than của Tập đoàn dự kiến sẽ có mức tăng trưởng so quý III do nhu cầu than trong nước sẽ tăng trong các tháng mùa khô, đặc biệt là nhu cầu của nhiệt điện. Tập đoàn phấn đấu sản lượng tiêu thụ than riêng trong quý IV tối thiểu phải đạt 10,8 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước đạt 7,8 triệu tấn, xuất khẩu 3 triệu tấn. Để hoàn thành kế hoạch, Vinacomin sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực kinh doanh; đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn môi trường; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ xây dựng các mỏ than; phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua giành năng suất kỷ lục ngành than - khoáng sản.

Bên cạnh đó, nội dung thi đua cũng tập trung vào quản lý chi phí, đảm bảo tiết giảm chi phí; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư thợ mỏ, chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ thợ mỏ, đặc biệt là đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 14 vạn thợ mỏ. Nói về kết quả này, Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Vinacomin Bùi Văn Khích khẳng định: “Công tác thi đua, khen thưởng luôn được khẳng định là một trong những biện pháp tích cực, hữu hiệu. Với những mục tiêu, giải pháp đã đề là khá cụ thể cùng với truyền thống kỷ luật - đồng tâm của người thợ mỏ tin tưởng rằng trong những tháng còn lại của năm 2013, Vinacomin sẽ đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh cao, đời sống người thợ mỏ được cải thiện tốt hơn, góp phần duy trì sự phát triển ổn định, toàn diện và bền vững của Tập đoàn.

Nguyễn Kiên