Thứ ba 21/05/2019 01:28
Đảng bộ TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh

Tăng cường phối hợp toàn diện

06:00 | 06/03/2019

|
Năm 2019, hai Đảng bộ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên tất cả các mặt công tác; có những đổi mới trong nội dung, cách thức làm việc; tăng cường công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát…

Ngày 27-2-2019 đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Đảng ủy Than Quảng Ninh năm 2018, đề ra những mục tiêu, giải pháp cho năm 2019.

tang cuong phoi hop toan dien
Hội nghị triển khai kế hoạch giữa 2 Đảng bộ TKV và Than Quảng Ninh

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, bám sát Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 11-1-2018 của Đảng ủy TKV và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 5-1-2018 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, hai Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chớp cơ hội, vượt qua thách thức. Vì vậy, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện; an ninh trật tự được giữ vững.

Năm 2018, Đảng bộ TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2018 với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển” bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị và các văn bản điều hành khác; phối hợp xây dựng Nghị quyết liên tịch số 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 18-4-2018 về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020” và phối hợp tốt trong tổ chức thực hiện các nghị quyết đã đề ra. Cùng với đó, hai Đảng bộ đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở trực thuộc về công tác cán bộ từ khâu chỉ đạo quy hoạch đến quản lý cán bộ, phối hợp trong công tác nhận xét, đánh giá…

Về những mục tiêu, giải pháp năm 2019, ông Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy TKV - lưu ý, hai Đảng bộ cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, khắc phục những bất cập về mô hình tổ chức hệ thống chính trị trong TKV; có những đổi mới trong nội dung, cách thức làm việc; tăng cường công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh - nhấn mạnh, thời gian tới phải nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng, luôn coi đây là nhiệm vụ then chốt. Cùng với đó, hai Đảng bộ cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn TKV để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình của TKV trong giai đoạn hiện nay, những nội dung nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; tiếp tục phối hợp nắm bắt dư luận để kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh công tác truyền thông và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự ủng hộ của dư luận xã hội đối với việc xây dựng và phát triển TKV…

M.C

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps