Tạm dừng các cuộc kiểm toán mới do dịch bệnh Covid-19

11:40 | 20/03/2020

|
Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai quyết định kiểm toán tại đơn vị, cho đến khi có chỉ đạo mới.

Ngày 19/3, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 333/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trong toàn ngành về việc: Triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Tổng KTNN yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai quyết định kiểm toán tại đơn vị, cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng KTNN.

tam dung cac cuoc kiem toan moi do dich benh covid 19
Tạm dừng các cuộc kiểm toán mới do dịch bệnh Covid-19

Cùng với đó, Tổng KTNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh Covid-19, báo cáo Tổng KTNN xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, các đoàn, tổ kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị được kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp cần thiết thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng KTNN xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch Covid-19; có giải pháp đảm bảo an toàn cho kiểm toán viên, đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch đã được công bố trước đó, trong năm 2020, KTNN sẽ tập trung thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN sẽ kiểm toán 16 bộ, cơ quan Trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư xây dựng; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng an ninh và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.

Theo Tổng KTNN, năm 2020 số cuộc kiểm toán của KTNN giảm khoảng 20% so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; bố trí đủ thời gian hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

P.V

tam dung cac cuoc kiem toan moi do dich benh covid 19Kiến nghị lùi thời hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán thêm 30 ngày do dịch cúm Corona
tam dung cac cuoc kiem toan moi do dich benh covid 19Năm 2020 kiểm toán nhiều dự án lớn gây xôn xao dư luận
tam dung cac cuoc kiem toan moi do dich benh covid 19Giảm thiểu ảnh hưởng của kiểm toán tới hoạt động của đơn vị được kiểm toán

loading...
  • pvp-ctcp