Thứ hai 24/02/2020 23:45
  • can ban hanh luat dau khi day du

    Cần ban hành Luật Dầu khí đầy đủ

    Luật Dầu khí năm 1993 tuy được bổ sung, sửa đổi 2 lần nhưng chỉ quy định ở khâu thượng nguồn, tức là chỉ giới hạn hoạt động dầu khí ở tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.
Xin chờ trong giây lát...