• dau tu luoi dien nhieu can ngai

    Đầu tư lưới điện - Nhiều cản ngại

    Hàng nghìn MW công suất nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) được đầu tư xây dựng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhưng khi đưa vào vận hành lại không thể huy động
Xin chờ trong giây lát...