• Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?

    Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?

    (PetroTimes) - Các nhà cung cấp hàng hóa theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (EU CBAM) có thể đã nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ khách hàng EU về dữ liệu phát thải.
  • Kỳ I: Sự hình thành EU CBAM

    Kỳ I: Sự hình thành EU CBAM

    (PetroTimes) - Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đem lại thay đổi đáng kể cho nhà nhập khẩu nội khối và là một công cụ mới của EU nhằm ngăn chặn rò rỉ carbon, tức là khí phát thải của các nước ngoài EU.