• Thạch Hãn - Dòng sông hoa lửa linh thiêng

    Thạch Hãn - Dòng sông hoa lửa linh thiêng

    (PetroTimes) - Năm 1972, sông Thạch Hãn chứng kiến những cuộc vượt sông của hàng vạn lượt chiến sĩ, trở thành biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông trong 81 ngày đêm...
  • Đổi vai ở Thành cổ Quảng Trị

    Đổi vai ở Thành cổ Quảng Trị

    Trung đoàn 151, Trung đoàn Công binh đầu tiên của quân đội ta, tiền thân của Trung đoàn Công binh 229, nay là Lữ đoàn Công binh Công trình 229 , thuộc Binh chủng Công binh