SCIC: Doanh thu từ cổ tức đạt 4.407 tỷ đồng

17:00 | 11/01/2020

|
Năm 2019, SCIC đã tiếp nhận 13 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước hơn 7.160 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2019, danh mục doanh nghiệp của SCIC là 147 với giá trị vốn nhà nước 29.366 tỷ đồng.

Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019, Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho hay, tính đến ngày 31/12/2019, doanh thu SCIC đạt 6.760 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Trong đó, đáng chú ý là doanh thu từ cổ tức đạt 4.407 tỷ đồng (tỷ lệ 65% trên tổng doanh thu), doanh thu tài chính đạt 2.026 tỷ đồng (tỷ lệ gần 30%)…

scic doanh thu tu co tuc dat 4407 ty dong
Năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp mà SCIC có vốn chủ sở hữu đạt 122.321 tỷ đồng

Năm 2019, SCIC đã tiếp nhận 13 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước hơn 7.160 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2019, danh mục doanh nghiệp của SCIC là 147 với giá trị vốn nhà nước 29.366 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 99.894 tỷ đồng. Năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp mà SCIC có vốn chủ sở hữu đạt 122.321 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế 24.757 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo SCIC, năm 2019, tổng công ty đã bán vốn thành công tại 12 doanh nghiệp với doanh thu đạt được là 314 tỷ đồng trên giá vốn là 82 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với giá vốn. Tuy nhiên, việc bán vốn hiện cũng đang đối mặt với một số khó khăn, có những doanh nghiệp thuộc diện khó bán, bán nhiều lần không thành công.

P.V

scic doanh thu tu co tuc dat 4407 ty dongSCIC thoái vốn thành công tại 1.000 doanh nghiệp
scic doanh thu tu co tuc dat 4407 ty dong29 doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa chuyển giao 630 tỷ đồng cho SCIC
scic doanh thu tu co tuc dat 4407 ty dongThoái toàn bộ vốn nhà nước tại công ty bánh phồng tôm Sa Giang

  • pvp-ctcp