Quyết liệt thực hiện chủ đề năm của EVN

09:00 | 29/04/2019

|
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Nghị quyết “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” ngày 1/4/2019. Mục tiêu Nghị quyết hướng tới là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng thị trường điện công khai, minh bạch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Để thực hiện tốt Nghị quyết trên, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc về vai trò, vị trí của công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện. Nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các quy chế, quy định, văn bản liên quan đến vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đặc biệt, cần tập trung nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; xác định và triển khai nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong công tác vận hành hệ thống điện cần tình toán, lập phương thức và triển khai các biện pháp để vận hành và điều độ tin cậy, đảm bảo chất lượng, tối ưu hệ thống… nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện, giảm thiểu chi phí mua điện của EVN.

Quyết liệt thực hiện chủ đề năm của EVN
EVNNPT ứng dụng thiết bị bay trong quản lý vận hành lưới điện

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập hệ thống dự báo phụ tải và vận hành hệ thống điện, thị trường điện dựa trên nguyên tắc tổng hợp, phân tích số liệu quá khứ và các yếu tố đầu vào dự báo như nhiệt độ, độ ẩm, tình hình thời tiết, thủy văn,…

Trong công tác điều hành giao dịch thị trường điện cần nghiên cứu đưa các nhà máy điện đa mục tiêu của Tập đoàn tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn. Nâng cao năng lực tham gia thị trường điện, thị trường nhiên liệu, nghiên cứu áp dụng ứng dụng xử lý dữ liệu lớn để mô phỏng, dự báo xu thế thị trường điện trong bối cảnh nhiều yếu tố bất định, hỗ trợ ra các quyết định cải thiện chiến lược chào giá điện và mua nhiên liệu. Hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện.

Trong lĩnh vực phát điện, triển khai các giải pháp kết nối lưới điện, bổ sung các công trình lưới điện để nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ưu tiên triển khai mô hình điều khiển nhà máy thông minh, trung tâm quản lý vận hành,… cho các cụm nhà máy cùng đơn vị phát điện.

Phối hợp triển khai hệ thống tự động điều khiển tổ máy có giao tiếp và trao đổi dữ liệu với các hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện đáp ứng yêu cầu vận hành.

Trong lĩnh vực truyền tải điện, xây dựng hệ thống truyền tải điện thông minh nhằm nâng cao độ ổn định lưới điện; giám sát điều khiển xa lưới điện, thiết bị trạm, đường dây. Nghiên cứu xây dựng trạm biến áp số, chuyển đổi sang trạm biến áp số với lộ trình phù hợp. Ứng dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại và đẩy mạnh áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành đường dây tải điện.

Trong lĩnh vực phân phối điện, xây dựng kế hoạch cụ thể cho các tổng công ty điện lực hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu năm 2020 trong năm 2019. Đẩy mạnh triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải và các chương trình sử dụng điện hiệu quả. Triển khai các nguồn năng lượng khác như điện gió, điện mặt trời tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo trên cơ sở hiệu quả kinh tế nhằm tăng nguồn tại chỗ, giảm tổn thất điện năng và quá tải lưới điện.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, cấp bách như NMĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 3 mở rộng, Quảng Trạch 1, Trung tâm Điện lực Dung Quất, thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, các công trình lưới điện đường dây 500 kV mạch 3, lưới điện giải tỏa thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc, lưới điện giải tỏa các nguồn năng lượng tái tạo.

Đảng ủy Tập đoàn giao các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể căn cứ Nghị quyết, xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, có giải pháp cụ thể để phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các ban tham mưu, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết.

Xuân Tiến

EVN trên lộ trình trở thành doanh nghiệp số hàng đầu khu vực
EVNNPC chủ động đảm bảo điện mùa nắng nóng
Điều chỉnh phụ tải điện: Doanh nghiệp điện sẽ làm gì?
“Không thể nói phụ nữ làm lãnh đạo kém nam giới”
Phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm của EVNICT đón nhận danh hiệu Sao khuê 2019
Điều chỉnh phụ tải điện: Đồng thuận từ nhiều phía