[PetroTimesTV] Tuổi trẻ Dầu khí tiếp nối truyền thống, phát huy văn hoá Petrovietnam

16:06 | 29/12/2021

10,332 lượt xem
|
(PetroTimes) - Năm 2021, ghi dấu chặng đường 60 năm khởi nguồn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn định hướng của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương với phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả".