Thứ bảy 22/09/2018 15:54

[PetroTimesTV] PVN hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2018

08:25 | 10/03/2018

|
Ngay từ đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, an toàn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 4 - 15% kế hoạch quý I đề ra.

PetroTimes

Share on Google+