[PetroTimesTV] PVFCCo tổ chức phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông

10:36 | 07/05/2018

|
Ngày 26/4, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.  

PetroTimes