[PetrotimesTV] Petrovietnam: Vắc-xin để trụ vững và phát triển

17:51 | 28/01/2022

|
Khát vọng tìm dầu để làm dầu cho Tổ quốc luôn là mạch sống của các thế hệ Người Dầu khí. Trong cơn bão Covid-19, Petrovietnam đã thực hiện được khát vọng vượt qua khủng hoảng kép, vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.