[PetroTimesTV] Doanh thu tháng 10 của Petrovietnam vẫn lập đỉnh mặc dù giá dầu giảm mạnh

07:51 | 14/11/2023

14,970 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong tháng 10, các chỉ tiêu sản lượng sản xuất của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu tháng 10 đạt 0,85 triệu tấn, vượt 4,2% kế hoạch tháng, Sản lượng khai thác khí đạt 0,62 tỷ m3, vượt 4,6% kế hoạch tháng. Sản xuất điện đạt 1,91 tỷ kWh, vượt 2,4% kế hoạch tháng. Sản xuất đạm đạt 161,8 nghìn tấn, vượt 9,6% kế hoạch tháng.