[PetrotimesTV] Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam một nhiệm kỳ vượt qua thách thức

07:02 | 05/08/2020

|
Lịch sử Đảng bộ Tập đoàn Quốc gia Việt Nam sau này, chắc chắn sẽ có những dòng xứng đáng để ghi nhận một giai đoạn với những gam màu sáng, tối rất rõ rệt. Từ khi hình thành và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chưa có thời kỳ nào trải qua những tháng ngày gian khó phức tạp và đầy bi tráng như giai đoạn 2015 -2020.