[PetroTimesTV] Chỉ định thầu những đơn vị sử dụng công nghệ cao để tận thu dầu khí

06:29 | 03/08/2022

|
“Luật Dầu khí sửa đổi phải theo hướng cởi mở, thông thoáng, thu hút nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực dầu khí”. Đây là một trong nhiều nội dung được đại biểu nhấn mạnh tại Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật dầu khí (sửa đổi) do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng sáng 2/8.