[PetroTimesMedia] Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ dự án NMNĐ Thái Bình 2

19:17 | 29/10/2022

|
(PetroTimes) - Ngày 29/10, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác Tập đoàn kiểm tra tiến độ tại dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 (Dự án).