[PetroTimesMedia] Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giao ban trực tuyến với các đơn vị thành viên

19:00 | 14/10/2022

|
(PetroTimes) - (Petrotimes) - Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi giao ban điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thường kỳ tháng 10/2022 trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả SXKD tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022.